BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH HEO ĐỘNG DỤC Heo sữa, heo quay, heoquay

Chi tiết

BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH HEO ĐỘNG DỤC
27/04/2011 20:12

     Biện pháp kích thích heo động dục là phương pháp được ứng dụng rộng rãi để nâng cao năng suất sinh sản ở gia súc, giảm số lượng heo cái chậm sinh , rút ngắn khoảng cách giữa 2 lứa đẻ; Góp phần điều khiển hoạt động sinh sản của đàn gia súc theo kế hoạch của trang trại chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế, lợi nhuận trong chăn nuôi heo nái sinh sản.

 - Khả năng động dục trên heo nái sinh sản là chỉ tiêu phản ảnh sự thích nghi của cơ thể đối với điều kiện thời tiết khí hậu, môi trường sống cũng như chế độ nuôi dưỡng chăm sóc để heo nái có khả năng sinh sản tốt và ngược lại .
- Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản trên heo nái gồm: yếu tố ngoại cảnh và yếu tố di truyền, trong đó yếu tố di truyền có vai trò ảnh hưởng rất lớn. Mỗi giống khác nhau thì tuổi thành thục, sức sản xuất cũng khác nhau .
Một số biện pháp kích thích heo nái động dục được sử dụng hiện nay như:
1/ Sử dụng tiêm PHSG (Crvohovmone , Premagon , Intergona ,Gestil) ở VN sử dụng thường xuyên cho heo chậm động dục , tiêm theo chu kỳ trước một tuần được tính từ thời gian động dục ở chu kỳ trước .
2/ Sử dụng tiêm huyết thanh ngựa chửa và Progesterone
3/ Sử dụng chế phẩm Methalibua (Turisynohorne – Đức)
4/ Dùng đực kích thích : phương pháp này người ta dùng con đực loại thải nhưng phải có tính hăng để kích thích và phát hiện con nái động dục (Không cho phối ).
5/ Sử dụng mùi con đực bôi lên mình con cái , hoặc lên mũi để kích thích sự động đực trên con cái . Ngày nay lợi dụng tính chất này người ta đã chế ra chế phẩm dạng khí (aerosol) để kích thích rất có hiệu quả .
Thời gian động đực của heo nái diễn biến từ 19 – 21 ngày, thời gian động dục kéo dài khoảng 3 – 4 ngày đối với heo nội địa và 4 -5 ngày đối với heo ngoại ( con lai) . Nên muốn kích thích heo nái động dục thì người chủ nuôi phải nắm rõ chu kỳ lên giống , tốt nhất là có sổ ghi chép theo dõi đàn heo nuôi để tiện lợi cho việc quản lý chăm sóc tốt , đạt hiệu quả cao.

Online

Online Lượt truy cập

Đối tác

Hỗ trợ Online

0979 757 725
8999999989999999
BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH HEO ĐỘNG DỤC Heo quay, heo sữa, heoquay, tiệc cưới, mua heo sữa