QUY TRÌNH SẢN XUẤT HEO SỮA XUẤT KHẨU Heo sữa, heo quay, heoquay

Chi tiết

QUY TRÌNH SẢN XUẤT HEO SỮA XUẤT KHẨU
13/04/2013 04:16

QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM HEO SỮA.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM HEO SỮA.
1.  NGUYÊN LIỆU:
    Heo sữa được thu mua từ heo con thương phẩm: có giống là heo nội hoặc heo lai nội, độ tuổi từ 30 đến 60 ngày tuổi tương ứng với khối lượng hơi từ 3.0 đến 9.0kg, được tuyển chọn từ những chú heo con mập mạp,khỏe mạnh đủ điều kiện về vệ sinh Thú Y theo quy định của Pháp lệnh hiện hành do các bác sỹ thú y nhà nước có thẩm quyền trực tiếp kiểm tra.
 
2.  QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM:
    Heo sữa được giết mổ và làm sạch lông, bỏ nội tạng, để nguyên động mạch chủ, thận, màng thận và đuôi trong đó cơ thể, đầu, thân còn nguyên vẹn sau đó được chủng ngừa ở các tiêu chuẩn cần thiết cho mục đích xuất khẩu, được Chi cục Thú Y đóng dấu KSGM.
 
    Từng con heo sữa được gói gọn, kín và chặt trong bao Pôlyêtylen (PE) (được sản xuất từ nhựa nguyên sinh) thành một khối định hình và được cấp đông ở nhiệt độ từ -40 đến -450C, bảo quản trong kho lạnh chuyên dụng có nhiệt độ từ  -18 đến -220C.

3._Nhãn mác:  Trên mỗi thùng sản phẩm của chúng tôi đều có nhãn mác ghi đầy đủ thông tin:
  - Số hiệu của Công ty Đức Tâm đã đăng ký với nước nhập khẩu
  - Trọng lượng thùng.
  - Số heo sữa trong từng thùng carton.
   - Số lượng heo sữa sản xuất trong một ngày.
  - Ngày sản xuất.
  - Hạn sử dụng.
 (Nội dung ký mã hiệu và ngôn ngữ ghi nhãn theo Quyết định số 178/1999/QD-TTg ban hành ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.)

   Khối lượng tịnh mỗi con heo sữa sau cấp đông từ 2.0 đến 6.0kg,đươc phân làm 08 sizes ,những con heo sữa có trọng lượng và kích thước trong cùng một sizes được đóng gói trong cùng một thùng Carton. Trọng lượng,kích thước và số lượng heo sữa trong mỗi thùng tùy thuộc vào đơn đặt hàng của khách hàng.
   Thông thường một (01) thùng carton gồm bốn (04) con heo sữa,và có tất cả các sizes thùng tương ứng với trọng lượng mỗi sản phẩm như sau:
 
 
TRỌNG LƯỢNG MỖI THÙNG SỐ LƯỢNG HEO SỮA TRONG MỖI THÙNG TRỌNG LƯỢNG TỪNG CON HEO SỮA
THÙNG HEO SỮA XUẤT KHẨU
9 kg
04 con Từ 2.0 - 2.5 kg
11 kg 04 con Từ 2.6 - 3.0 kg
13 kg 04 con Từ 3.1 - 3.5 kg
15 kg 04 con Từ 3.6 - 4.0 kg
17 kg 04 con Từ 4.1 - 4.5 kg
19 kg 04 con Từ 4.6 - 5.0 kg
21 kg 04 con Từ 5.1 - 5.5 kg
23 kg 04 con Từ 5.6 - 6.0 kg

Bài viết khác

Online

Online Lượt truy cập

Đối tác

Hỗ trợ Online

0979 757 725
8999999989999999
QUY TRÌNH SẢN XUẤT HEO SỮA XUẤT KHẨU Heo quay, heo sữa, heoquay, tiệc cưới, mua heo sữa